Bijzondere uitgeversbrief aan scholen over het gedenkboekje Prins Willem, Vader des Vaderlands
van D. A. Daamen's Uitgevers Maatschappij N.V. - 's-Gravenhage