Keurgarve

Callenbachs Keurgarve, overdrukken van verhalen, die aanbevolen worden als leesboek op de Christelijke scholen


terug naar Winterbloemen


Minder bekend dan de “Winterbloemen” zijn de uitgaven “Callenbachs Keurgarve” van Uitgeverij G.F. Callenbach. Deze serie verscheen jarenlang gelijktijdig naast de “Winterbloemen”. Het is nog niet geheel duidelijk hoelang deze serie verschenen is, maar zeker al vanaf 1919 (en zeer waarschijnlijk ook al enige jaren eerder) tot beginjaren ’30 !
Net als bij de “Winterbloemen” gaat het hier om eenvoudig samengestelde boekwerken waarin als present- of zichtexemplaren een aantal uit te geven boekjes werden samengebonden tot een boekbundeltje.
Waar het bij de “Winterbloemen” evenwel gaat om presentexemplaren voor de zondagscholen, gaat het bij “Callenbachs Keurgarve” om presentexemplaren voor de Christelijke scholen.
Dat de boekjes in deze serie juist voor deze doelgroep bestemd zijn, wordt treffend uitgedrukt door G.F. Callenbach in zijn aanbeveling bij het voorwoord (1919) van de verschillende delen:
“ De hier aangeboden overdrukken van verhalen uit mijne serie najaarsuitgaven hebben uitsluitend het doel U bekend te maken met den eigenlijken inhoud der verhalen, en wel om Uwe aandacht te vestigen op de bijzondere geschiktheid dezer werkjes als leesboek op de school. Deze verhalen hebben daarbij dit voor, dat ze niet werden geschreven met het vooropgezette doel om als leesboek te dienen. Onwillekeurig zijn ze daardoor wat losser van vorm, wat natuurlijker van verteltrant, kortom: wat aantrekkelijker. Zonder twijfel is dit één van de redenen waarom tal mijner uitgaven die bedoeld waren als uitdelingsboekjes voor de Zondagscholen, op zeer vele scholen als leesboeken werden ingevoerd!”

Het succes en de vele herdrukken in korte tijd van boeken zoals “Jaap Holm en z’n vrinden” en ook de boekjes uit de serie “Voor onze kleinen” zijn hieraan te danken volgens de uitgever.
Anders dan in “Winterbloemen” geeft de uitgever in “Callenbachs Keurgarve” alleen de boekjes weer die dat jaar in een eerste druk zouden uitkomen. Alleen enkele zeer succesvolle boeken zoals die van Van de Hulst (o.a. “Jaap Holm en z’n vrinden” en “Willem Wijcherts”) worden soms ook in latere druk opgenomen, maar dan gaat het om een uittreksel van het boek.
“Callenbachs Keurgarve”  kwam daarom elk jaar maar uit in 2 of 3 delen (“Winterbloemen” dikwijls in meer, soms zelfs in 6 of 7 delen).
Ook van deze uitgaven geldt, dat ze nauwelijks meer te vinden zijn en wanneer ze nog gevonden worden, ze meestal in slechte staat zijn door de zwakke slappe kaftjes en het goedkope papier.
(Tekst: Henk van Dorp)1919 - 3 delen

Deel 1
   

Deel 1
R.W. van Asch - De verdwaalde kip - 1e druk 25 cent
Aletta Hoog - Waarom vader 't begreep - 1e druk 25 cent
R.W. van Asch - Voor Klaas en voor mij - 1e druk 35 cent
A.C. van der Mast - Ben en zijn tamme kraai - 1e druk 35 cent
R.W. van Asch - De verwisselde koffertjes - 1e druk 40 cent
Gesina Ingwersen - Het Kwatta-horloge - 1e druk 40 cent
Johanna - Pochhansje - 1e druk 50 cent
H.Versluijs - Jan de Wilde - 1e druk 50 cent
Marie - Het gezin van den grenswachter - 1e druk 60 cent
A.J. Hoogenbirk - Overwonnen - 1e druk 80 cent

Deel 2
Ida Keller - Ik ben van niemand - 1e druk ƒ0,90
A.J. Hoogenbirk - Bij God verkoren - 1e druk ƒ1,10
Ida Keller - Tot een zegen - 1e druk ƒ1,10

Deel 3
Jan Veltman - Wardje Rap - 1e druk ƒ1,10
W.G. van de Hulst - Peerke en z'n kameraden - 1e druk ƒ1,50
A.N.-S. - De kinderen van Sonnehoeck - 1e druk ƒ1,50

1920 - 3 delen

Deel 1
Eveline - Een volgende keer - 1e druk 25 cent
Maria Laarman - Niet Moortje, maar Doortje - 1e druk 35 cent
P.A.Sparenburg - Vrijgekocht - 1e druk 35 cent
W.G. van de Hulst - Fik - 1e druk 40 cent
Nans - Het schilderijtje - 1e druk 40 cent
Hermanna - Geen plaats? - 1e druk 45 cent
Johanna - Hoe Dolf het snoepen afleerde - 1e druk 45 cent
Johanna Breevoort - Langs den rand van den afgrond - 1e druk 55 cent
A.J. Hoogenbirk - Vergaard en bewaard - 1e druk 55 cent
Mevr. A.de Graaff-Wüppermann - Roetmop - 1e druk 60 cent


Deel 2
Aletta Hoog - Geen goud, maar God - 1e druk 60 cent
Ida Keller - Gedaan wat zij kon - 1e druk 70 cent
S.J.Loosjes-Brutel de la Rivière - Moeders kleine held - 1e druk 80 cent
Marie - Twee zusters - 1e druk 80 cent
Jan Veltman - Hoe Rinus wijs werd - 1e druk 90 cent

Deel 3
Ida Keller - Niet ledig weergekeerd - 1e druk ƒ1,10
Jan veltman - Gorloo en de kleine veedrijver - 1e druk ƒ1,10
Uittreksels: J. v.d. Croese (W.G.van de Hulst) - Willem Wijcherts - 3e druk ƒ1,30
W.J.D. van Dijck - De klerk van den inquisiteur - 3e druk ƒ1,50
W.G. van de Hulst - Jaap Holm en z'n vrinden - 5e druk ƒ1,50
C.F. Schöttelndreier - Bijbelsche Geschiedenissen - 6e druk ƒ1,20Voorwoord najaar 1921


Voorwoord 19221924 - 3 delen

Deel 1
 

Deel 3

Deel 1
Heleen - Jopie's wollen aapje - 1e druk 25 cent
J.de Liefde - Lentemorgen - 1e druk 25 cent
Johanna - Hoe Trineke's gebed verhoord werd - 1e druk 35 cent
Johanna - Twee winters - 1e druk 35 cent
W.G. van de Hulst - Het huisje in de sneeuw - 1e druk 40 cent
Dina - Niet met leege handen - 1e druk 40 cent
Johanna Breevoort - Overwonnen - 1e druk 50 cent
Johanne Breevoort - Nooit eene ander vriendin - 1e druk 60 cent
Francina - Suze Boorsma's strijd - 1e druk 60 cent
Jan Veltman - Kopje onder en de gevolgen er van - 1e druk 60 cent
Gesina Ingwersen - Zijn Koning - 1e druk 70 cent
Ida Keller - Dick de bedeljongen - 1e druk 70 cent
Johanna Breevoort - Het smidje en het bakkertje - 1e druk 80 cent
Jac. Hazevoet - Het engeltje van Kampong Rhanka - 1e druk 80 cent

Deel 2
Heleen - Jet Reinhart - 1e druk 90 cent
M.C. Fallentin - Henk - 1e druk ƒ1,-
Gesina Ingwersen - Kees in Engeland - 1e druk ƒ1,20
Uittreksels uit: W.G. van de Hulst - Zoo'n vreemde jongen - 3e druk ƒ1,-
L.Penning - De watervloed - 4e druk ƒ1,30
J.L.F. de Liefde Onder zes nichtjes en neefjes - 4e druk ƒ1,30
W.G. van de Hulst - Jaap Holm en z'n vrinden - 7e druk ƒ1,50
Deel 3
Ida Keller - Lucie's levenskeus - 1e druk ƒ1,20
Jan Veltman - Jonge menschen van pakaan - 1e druk ƒ1,20
Jan Veltman - Van dakpannen en padzoekers - 1e druk ƒ1,30


1926 - 3 delen

deel 1

deel 2
 

Deel 1
Wilma - Joop's thuiskomst - 1e druk ƒ0,25
A.C. van der Mast - Van een paar roode kersen - 1e druk ƒ0,40
Francina - De familie Looman - 1e druk ƒ0,50
Jan Veltman - Wat een Zaterdagmiddag - 1e druk ƒ0,50
Heleen - Dappere Hans - 1e druk ƒ0,60
J.H. van der Lichte - Een dappere baanveger - 1e druk ƒ0,60
Hesba Stretton - Jessica's eerste gebed - 18e druk ƒ0,60
Jan Veltman - Als de een den ander helpt - 1e druk ƒ0,70
Catharina Bronsveld - Recht in de oogen zien - e druk ƒ0,80

 

Deel 2
Heleen - Rondom grootvader - 1e druk ƒ0,80
Jac. Hazevoet - Van twee Indische meisjes - 1e druk ƒ0,90
A.C. van der Mast - De jongens van tante Saar - 1e druk ƒ0,90
Jo van Haarlem - Moeders tekst - 1e druk ƒ1,-
Uittreksel uit:
W.G. van de Hulst - Ouwe Bram - 7e druk ƒ1,-

Deel 3
Johanna Breevoort - Teruggeroepen - 1e druk ƒ1,10
Linda Erics - De Barmelootjes - 1e druk ƒ1,10
Ida Keller - Het ware geluk - 1e druk ƒ1,20
Uittreksels uit:
Jan van de Croese (W.G. van de Hulst) Willem Wijcherts - 5e druk ƒ1,30
J.Snoep Jr. - De Dordtsche poorterszoon - 1e druk ƒ1,50


1927 - 3 delenDeel 2
 
Deel 1
Carla - De schoenen van den bovenmeester - 1e druk ƒ0,25
Hulleman - Het huis achter de duinen - 1e druk ƒ0,35
Van de Spiegel - Toen Cor uit logeren was - 1e druk ƒ0,40
Wilma - Kerstnacht in de sneeuw - 1e druk ƒ0,40
Van Buuren - Piet de zanger - 1e druk ƒ0,50
Bronaveld - Dat vergeef ik nooit - 1e druk ƒ0,60
Francina - Toch verzoend - 1e druk ƒ0,60
Speerdal - De kleine en de groote chauffeur - 1e druk ƒ0,60
Van de Spiegel - Een ander jongen - 1e druk ƒ0,60
Wijmans - Domme Sytse - 1e druk ƒ0,70
André - In vaders voetstappen - 1e druk ƒ0,80


Deel 2
Van Batenburg - Daan Diemers - 1e druk ƒ0,80
Bokma - Zij die de zee bevaren - 1e druk ƒ0,90
Kragt - Piet-jiet - 1e druk ƒ0,90
Linda Erics - Goudhaantje - 1e druk ƒ1,-
Heleen - Ver van huis - 1e druk ƒ1,-
Van Batenburg - Schobbertje - 1e druk ƒ1,10

Deel 3
Linda Erics - Donkere dagen voor kerstmis - 1e druk ƒ1,20
Keller - De vaste woning - 1e druk ƒ1,20
Staal - De fransche kppomanszoon - 1e druk ƒ1,20
Uittreksels uit: Mathews - Livingstone, de padvinder - 1e druk ƒ1,20
Penning - Het beleg van Gorkum - 1e druk ƒ1,30
Van de Hulst - Gerdientje - 1e druk ƒ1,50
Snoep - Dordt voor den Prins - 1e druk ƒ1,50


1928 - 3 delen

Deel 1
                         Zie Inhoud
Deel 1
Carla - Moeders verjaardag - 1e druk ƒ0,25
Francina - Laat uw licht schijnen - 1e druk ƒ0,35
Leni van Huizen - Dat booze hartje - 1e druk ƒ0,35
D. van der Spiegel - Die slimme, slimme Does - 1e druk ƒ0,35
Jeanne-Marie - Van een klein verwend mesje - 1e druk ƒ0,40
D.de Vrie-Kikkert - De schrijverkes - 1e druk ƒ0,40
W.G. van de Hulst - Zoo'n griezelig beest - 1e druk ƒ0,40
Wilhelmina - Hans - 1e druk ƒ0,50
H.te Merwe - Zwervers - 1e druk ƒ0,60
F.Speerdal - Hein Smit - 1e druk ƒ0,70
Deel 2
Catharina Bronsveld - Toen de ster verscheen - 1e druk ƒ0,80
D.de Vries-Kikkert - Als de zee roept - 1e druk ƒ0,80
A.C. van der Mast - Van vijf rijksdaalders en een gulden - 1e druk ƒ0,90
A.de Graaff-Wüppermann - Twee jaar op 't jachthuis - 1e druk ƒ1,-
D. van der Spiegel - De jongens van zeven - 1e druk ƒ1,-

Deel 3
Linda Erics - Kermiskind - 1e druk ƒ1,10
D. van der Spiegel - Een kerel - 1e druk ƒ1,10
Johanna Breevoort - Het verzet gebroken - 1e druk ƒ1,20
Uittreksels: J.Snoep Jr - Toen 't stormde in Dordt - 1e druk ƒ1,30
A.C. van der Mast - Ella en Erna - 1e druk ƒ1,50

1929 - 3 delen

Deel 1
   
Deel 1
Francina - Emmy van Laren - 1e druk ƒ0,25
D.de Vries-Kikkert - Lammetje-lief - 1e druk ƒ0,35
Hermanna - Het Jodinnetje - 1e druk ƒ0,40
D.Menkens-van der Spiegel - Het poppenhuis - 1e druk ƒ0,50
W.G. van de Hulst - Het wegje in het koren - 1e druk ƒ0,50
L.A. Lever-Brouwer - Om een puntenslijper - 1e druk ƒ0,60
H.te merwe - Tòch de sterkste - 1e druk ƒ0,60
Jac. Hazevoet - Bram's ontdekkingstocht - 1e druk ƒ0,70
Deel 2
Jac. Hazevoet - Het krantenmeisje - 1e druk ƒ0,70
D.Menkens-van der Spiegel - Tòch een jongen - 1e druk ƒ0,80
Catharina Bronsveld - Tòch een kerstkindje - 1e druk ƒ0,90
P.J.Risseeuw - De kerstvacantie van Jo en Jan - 1e druk ƒ1,00

Deel 3
H.te merwe - Met de „Eendracht" - 1e druk ƒ1.10
Ida Keller - Langs 's levens kronkelpaden - 1e druk ƒ1,20
D.Menkens-van der Spiegel - De derde - 1e druk ƒ1,20
Uittreksel uit: Heleen - Reina's eerste H.B.S.-jaar - 1e druk ƒ1,30

1930 - 3 delen

Deel 1
   
Deel 1
Francina - Gerda's nieuwe mantel - 1e druk ƒ0,12
D.Menkens-van der Spiegel - De klad - 1e druk ƒ0,18
W.G. van de Hulst - Groote Bertus en kleine Bertus - 1e druk ƒ0,20
Cora C.G. - Haantje de voorste - 1e druk ƒ0,25
D.Menkens- van der Spiegel - Daan de dappere - 1e druk ƒ0,25
K.Albers - Jan van den Molen - 1e druk ƒ0,30
Francina - Truus Manders - 1e druk ƒ0,30
Catharina Bronsveld - Moeten of mogen - e druk ƒ0,40
Deel 2
Nans - Toen 't vacantie was - 1e druk ƒ0,40
J.H.Huisman-Schippers - Freek bij grootvader - 1e druk ƒ0,50
W.G. van de Hulst - Ouwe Bram - uittreksel - 8e druk ƒ0,55
Ida Keller - Tweeërlei levensvreugd - 1e druk ƒ0,55
J.H. van der Lichte - Toen het kerstmis werd - 1e druk ƒ0,55

Deel 3
A.C. van der Mast - Toen de lantaarn in het schuurtje brandde - 1e druk ƒ0,60
D.Menkens-van der Spiegel - Het vierspan - 1e druk ƒ0,65
Uittreksels: Heleen - Eva's bergtocht - 1e druk ƒ0,70
D.Menkens-van der Spiegel - Eigen kracht - 1e druk ƒ0,70
W.G. van de Hulst - Jaap Holm en z'n vrinden 1e druk ƒ0,80
J.Snoep Jr. - De Dordtse poorterszoon - 1e druk ƒ0,80
A.C. de Zwart - Hoe de zoon van den pionier president werd - 1e druk ƒ0,80