Recensies van Greet Gilhuis- Smitskamp in Moeder no 7, juli 1950 pag. 378
De jongen met de toverfluit, Het vertellen en Herinneringen van een schoolmeester,