Bijbelsche prenten voor kinderen     Terug naar Van de Hulst Prenten
 
Op de site van de Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie (aanklikken) worden al  deze 24 prenten (in willekeurige volgorde) uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem uitvoerig beschreven. Hier op deze aparte pagina Bijbelsche prenten voor kinderen worden al deze 24 prenten op volgorde zichtbaar. De eerste tien prenten gaan over verhalen uit het 'Oud Testament', de overige veertien verhalen uit het 'Nieuw Testament'. dat is weer vergelijkbaar met de Van de Hulst Prenten, óók 24 series met 10 Oude Testament en 14 Nieuwe Testament.
 
 

Staande prent met 3x3 afbeeldingen met Bijbelse voorstellingen. Onder elke afbeelding staat een tekst. Dit is nummer 1 uit een serie van 24 prenten, uitgegeven door George Frans Callenbach in Nijkerk. Hij gebruikte voor deze prentenserie fotogravures van de Amerikaanse clichéfabriek Providence Lithograph Company. De serie is vanaf het najaar van 1913 gedrukt en is waarschijnlijk herdrukt tot 1939. De afbeeldingen werden ook los als kleine beloningskaartjes gebruikt. Een aantal afbeeldingen is bekend als gekleurd beloningsplaatje.

(NB Het is me nog niet helemaal duidelijk welke plaatjes los werden gebruikt. In ieder geval zijn sommige van de genoemde beloningskaartjes dezelfde als afbeeldingen uit deze series.)