Platen voor het Bijbelsch onderwijs in school en catechesatie, getekend door Tjeerd Bottema met een oudheidkundige verklaring der platen door Prof. Dr. Joh. de Groot en met lessen voor de school door W.G. van de Hulst


Terug naar index            
 
1 Koning Joachim en de profetische rol
 
2 In Gods voorhof
 
3 De groote droogte
 
4 Bij Gods altaar
 
5 Het huis te Kapernaüm
 
6 De rondgang om Jericho met de Ark