Winterbloemen
1887- 1934
In ieder geval vanaf 1887 gaf uitgeverij G.F. Callenbach - opgericht in 1854 - in met name de tijd rond Sint Nicolaas en Kerst de zgn 'Winterbloemen' uit. Dat waren uiterst eenvoudig samengestelde boekwerken waarin als present- of zichtexemplaren een aantal uit te geven boekjes waren samengebonden tot een boekenbundeltje. Uiteraard om de verkoop voor scholen en kerstuitdelingen te stimuleren. Maar beslist ook om bij de vaak niet zeer bemiddelde gezinnen der 'kleijne luyden' het lezen en het boekenbezit te stimuleren. (Voor de zeer verwante serie 'Keurgarve' zie verderop)
Zeer illustratief is bijvoorbeeld het volgende gedeelte uit het voorwoord 'Winterbloemen' 46e serie deel 1 - 1933:
'De nieuwe wijze van cartonneeren, zoals die in 1932 werd toegepast voor de uitgaven van 50 cent en hooger, viel zóózeer in den smaak, dat wij besloten die ook toe te passen voor de boekjes van 30, 35 en 40 cent, zoodat nu al onze nieuwe uitgaven van 30 cent en hooger in de keurige cartonnen sierbandjes verschijnen, die de kinderen zoo buitengemeen aantrekkelijk vinden, omdat ze nu niet "maar een uitdelingsboekje", doch een "echt boek' ontvangen.
Het spreekt vanzelf dat deze zooveel fraaiere, doch ook kostbaarder uitvoering, voor den uitgever een "offer" beteekent. Hij getroost zich dat offer evenwel gaarne in het belang van den zondagsschoolarbeid, en in het vertrouwen dat de zondagsschoolbesturen, door het inzenden van flinke orders, hun waardeering zullen toonen'
.

Met uitzondering van goed gecartonneerde 'Winterbloemen' zijn deze presentbundels zo slecht van kwaliteit dat ze veelal ook voor verzamelaars een 'troosteloozen aanblick' zijn met verdwenen omslagen en door losgeraakte bindingen van ellende uitééngevallen. Toch zijn er ook wel weer uitzonderingen. Mooie oblong-boeken met fraai geïllustreerde omslagen. En als een bezitter zeer voorzichtig en zorgzaam met een boek omgaat is natuurlijk elk boek in goede staat te houden. Wat hieronder staat heeft in ieder geval de tand des tijds doorstaan.
.
Voor dit Van de Hulst-kader zijn de bundels waarin iets van hem is gepubliceerd relevant maar terwille van de volledigheid hoop ik toch in de loop der tijd tot een zo uitgebreid mogelijk overzicht te komen, mede als spiegel van een zondagsschooltijdperk. En alle hieronder genoemde titels zijn uiteraard ook met vaak fraaie omslagen als los zondagsschoolboekje uitgegeven die meerendeels bij Achter de Rug zijn gedocumenteerd. Mogelijk worden alle winterbloemen nog eens integraal zichtbaar bij Museum Nijkerk.


                                                                             Keurgarve aanklikken1902 - 15e serie - 3 delen
1902 - 1e deel
1902 - 2e deel
1908 - 3e deel

(Met dank aan Henk van Dorp voor de info
Deel 3

- Jacques Porchat - De vluchteling, een bladzijde uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling in 1793 - 2e druk
- L.Penning - De trompetter van Gorkum. Een historische Novelle uit de dagen van Arkel's ondergang 1406-1417 - 1e druk
- P. Brouwer - Het gezin van den oud-soldaat. Historisch verhaal uit het jaar 1650 - 1e druk

 1903 - 16e serie - 3 delen
1903 - 1e deel
1903 - 2e deel
1903 - 3e deel   1904 - 17e serie - 3 delen
1904 - 1e deel
1904 - 2e deel
- uitgaven 1904


1904 - 3e deel
Deel 2

A.J. Hoogenbirk - Groot en godvrezend - 1e druk 35 cent
G.C. Hoogewerff - De ketellapper van Elstow - 1e druk 35 cent
Ida Keller - Dokter Maxwell's kerstgeschenk - 1e druk 40 cent
Edward Monro - De groote koning - 1e druk 40 cent
A.J. Hoogenbirk - Nog niet te laat - 1e druk 45 cent
Mevr. Wetherell - Hoogmoed en ootmoed - 1e druk 45 cent
Wilson - Langs onbekende wegen - 1e druk 50 cent


 1905 - 18ste serie - 3 delen
1905 - 1e deel
1905 - 2e deel
1905 - 3e deel   

 


1906 - 19e serie - 3 delen
1906 - 1e deel
1906 - 2e deel
1906 - 3e deel   1907 - 20e serie - 3 delen
1907 - 1e deel
1907 - 2e deel
1907 - 3e deel   1908 - 21ste serie - 4 delen
1908 - 1e deel
1908- 2e deel
1908 - 3e deel
1908- 4e deel

 


Deel 2

H.Alkema - Uit doodsgevaren gered - 1e druk 30 cent
Betsy - Emmy's oud en nieuw - 2e druk 30 cent
P.Brouwer - De nieuwe bakker - 1e druk 30 cent
A.J. Hoogenbirk - Lena - 3e druk 30 cent
Ivy - Aart - 1e druk 30 cent
J.de Liefde - De vrijbuiter - 6e druk 30 cent
H.J. Staverman - Het verwaarloosde boek - 1e druk 30 cent
Hesba Stretton - Thuis best - 2e druk 30 cent
A.J. Hoogenbirk - De jonge vluchteling - 4e druk 35 cent
Veka - God zorgt - 1e druk 35 centDeel 3

Caroline - Kleine Fanny - 40 cent
Ida Keller - De kleine dorpelwachter - 40 cent
Maria Laarman - De weezen - 40 cent
A. v.d. Flier - Uit het leven van een held - 50 cent
Johanna - De verloren dochter - 50 cent
Ida Keller - Silvia - 50 cent
1909 - 22ste serie - 4 delen
1909 - 1e deel  
uitgaven 19091909 - 2e deel
1909 - 3e deel
1909 - 4e deel

1909 - 5e deel
 


Deel 3

Wilh. Riem Vis - Door een onzichtbare hand geleid - 2e druk 40 cent
Wilh. Riem Vis - Pret in 't zicht - 1e druk 40 cent
J.F. Buisman - De dorpsveldwachter - 2e druk 50 cent
A. v.d. Flier - Een martelaar der heerschzucht - 1e druk 50 cent
A.J. Hoogenbirk - De kleinkinderen - 1e druk 50 cent

Deel 4
J.van de Croese - Willem Wijcherts - 1e druk 60 cent
A. v.d. Flier - Uit bange dagen - 1e druk 60 cent
Ida Keller - Uit het vuur gerukt - 1e druk 60 cent
J.Hesse - Een verhaal uit Lenteboden - 1e druk 75 cent
1910 - 23ste serie - 4 delen
1910 - 1e deel
1910 - 2e deel
1910 - 3e deel
1910 - 4e deel

 
 


Deel 3
Ida Keller - Het weggewaaide kalenderblaadje - 1e druk 40 cent
C. van Ophemert - Jennie's geranium - 2e druk 40 cent
Wilh. Riem Vis - De nieuwe dienstbode - 1e druk 40 cent
Anthonia Margaretha - De kostbare vaas - 2e druk 50 cent
A.J. Hoogenbirk - Uit verlies winst - 1e druk 50 cent
Mevr. Wildeboer - Jongensstrijd 2e druk 50 cent

Deel 4
A, van der Flier - De Pyreneën over - 1e druk 50 cent
L.Haarbeck - Grete van den dominee - 1e druk 50 cent
Ida Keller - De macht der liefde - 2e druk 50 cent
Ida keller - Het testament van Zonnehoeve - 1e druk 50 cent
W.Schippers - Vreewalds molen (Uittreksel) - 90 cent (ontbreekt)

 1911 - 24ste serie - 4 delen
1911 - 1e deel
1911 - 2e deel
1911 - 3e deel
1911 - 4e deel

 

   1912 - 25ste serie - 4 delen
1912 - 1e deel
1912 - 2e deel
1912 - 3e deel
1912 - 4e deel

 

   1913 - 26ste serie - 5 delen
1913 - 1e deel
1913 - 2e deel
1913 - 3e deel
1913 - 4e deel
1913 - 5e deel

 


Deel 3

Ida Keller -: De bloem op de rots - , 1e druk 40 cent
J.L.F. de Liefde - Jongensstrijd - 2e druk 40 cent
Tina - Onder de menschen 1e druk, 40 cent
W.G. van de Hulst - Ouwe Bram - 2e druk 40 cent
J. de Liefde -, De plaatsvervanger - 4e druk 50 cent

Deel 5
Dr. J.M.Neale - De Egyptische zwervers - 1e druk
Ari Dane - Jongens en meisjes van alle-dag - 1e druk
Betsy - Duisternis en licht of De Zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders - 3e druk
1914 - 27ste serie - 5 delen
1914 - 1e deel
1914 - 2e deel
1914 - 3e deel
1914 - 4e deel
1914 - 5e deel

 


Deel 1

Canstant - Evert Brand (of 'Aan den buitendijk') - 1e druk 12½ cent
P.A. Sparenburg Jr. - De geit van Japie - 2e druk 12½ cent
C. v.d.Vecht - De prijs van Cor van Oven - 1 druk 12½ cent
Betsy - Ook voor mij (Een kerstverhaal) - 5e druk 15 cent
Cornelis - Uit het Jongensleven - 1e druk 15 cent
E.Palma - Mineke's vierkante stuiver - 1e druk 15 cent
Salvafama - Een kerkdienst op straat - 1e druk 15 cent
Johanna - Boven bidden, boven denken - 1e druk 20 cent
Johanna - Wat den toorn stilde - 2e druk 20 cent
J.L.F. de Liefde - De laatste keer - 1e druk 20 cent
P.A. Sparenburg Jr. - De jonge hôtelbediende - 1e druk 20 cent
A.J. Hoogenbirk - Dubbel weergekregen - 3e druk 25 cent
Johanna - Het mooie beeldje - 1e druk 25 cent
J.Dallinga - Het blauwe hek - 1e druk 30 cent
Ida Keller - het licht in het venster - 2e druk 30 cent
Deel 2

Marie - Elsje van Heidelust - 1e druk 30 cent
Wilh. Riem Vis - Zijn wensch verkregen - 1e druk 30 cent
Veka - Het Tyroler kind - 2e druk 30 cent
P.Brouwer - Vader en zoon - 2e druk 35 cent
A.J. Hoogenbirk - De zaaier die uitging - 1e druk 35 cent
Mevr. A.de Graaff-Wüppermann - Een zomervacantie -
1e druk 40 cent
W. 't Hooft - De Rietheuvel - 1e druk 40 cent
J.L.F. de liefde - Toch een prijs - 2e druk 40 cent


Deel 3
Salvafama - Een moeilijke jeugd - 1e druk 40 cent
Anthonia Margaretha - God zal zorgen - 1e druk 50 cent
J.Bressen - De gezegende brand - 2e druk 50 cent
E.Palma - Het Vosseland - 1e druk 50 cent
Zelandia - Door God geleid - 1e druk 50 cent
1915 - 28ste serie - 4 delen
1915 - 1e deel
1915 - 2e deel
1915 - 3e deel
1915 - 4e deel


 


Deel 1

Elisabeth - Kerstnacht en kerstmorgen - 4e druk 5 cent
Oom Jan - Kijkjes in't rond - 1e druk 5 cent
Oom Jan - Van hier en daar - 1e druk 5 cent
A. Verhorst - Grootmoeders versje - 5e druk 5 cent
Betsy - Verkeerd en toch goed - 2e druk 7½ cent
A.J. Hoogenbirk - Baas Klaas - 4e druk 7½ cent
Johanna - De nieuwe blokkendoos - 2e druk 7½ cent
A.Verhorst - De onverwachte wandeling - 4e druk 7½ cent
Adelpha - Gij gaat vele muschkens te boven - 5e druk 10 cent
Betsy - De zoon van den visscher - 3e druk 10 cent
Elisabeth - Zoo'n lafaard 3e - druk 10 cent
Johanna - Waarom niet tevreden - 4e druk 10 cent
Aletta Hoog - Beertje - 1e druk 12½ cent
Aletta Hoog - Nora en Dora - 1e druk 12 ½ cent
P.A. Sparenburg Jr. De jonge waterdraagster van Rawa-Roeska - 1e dr. 12½ cent
Betsy - hebt uw vijanden lief - 4e druk 15 cent
A.N.-S - Toen vader op zee was - 1e druk 15 cent
H. Streefkerk - Piet krijgt toch een spoor - 1e druk 15 cent
R. Tarod - Van Jaap en Joop en de rozenstekjes - 1e druk 15 cent
A.J. Hoogenbirk - Blinde Joseph - 2e druk 20 cent
J.L.F. de Liefde - Wimpie - 2e druk 20 cent

Deel 2
S.J. Loosjes-Brutel de la Rivière - Hanna's kerstfeest - 1e druk 20 cent


A.J. Hoogenbirk - De timmerman van Nîmes - 5e druk 25 cent
Johanna - Het nieuwe huis - 1e druk 25 cent
R.W. van Asch - In de huifkar - 1e druk 30 cent
Betsy - Ruim de steenen weg - 2e druk 30 cent
Ida Keller - Klein Anneke - 1e druk 30 cent
Maria Laarman - Onder het dakvenster 1e druk 30 cent
H.Streefkerk - Lena en haar nichtjes - 1e druk 30 cent
J.C. Homoet - Een jongen die overwint - 1e druk 35 cent
Johanna - Als ik groot ben - 1e druk 35 cent


Deel 3

W.J.D van Dijck - Jaap's gebed - 5e druk 40 cent
Ida keller - De weg naar den hemel - 1e druk 40 cent
S.J. Loosjes- Brutel de la Rivière - Het verlorene gevonden - 1e druk 40 cent
T. Bokma - De postzegelverzameling - 1e druk 50 cent
Ida keller - Rafaël Otthello - 1e druk 50 cent
Wilha. Riem Vis - Hooger op - 1e druk 50 cent

Deel 4
W.J. van Dijck - Naar zee! - 2e druk 60 cent
A.J. Hoogenbirk - De speelman - 1e druk 60 cent
A.C. v. d. Mast - Gusta Norman - 1e druk 60 cent
1916 - 29ste serie - 4 delen1916 - 1e deel
1916 - 2e deel
1916 - 3e deel
*1916 - 4e deel


 


Deel 1

Ernst Schrill - Het kerstfeest van den schaapherder - 3e druk 5 cent
A.Verhorst - De kluizenaar in het riet - 3e druk 5 cent
A.Verhorst - Niet geteld, of het verachte heeft God uitverkoren - 5e druk 5 cent
W. Ziethe - Dertien oogen - 2e druk 5 cent
E. Gerdes - Een held, die Oranje liefhad - 2e druk 7½ cent
E. Gerdes - Een kloek Amsterdammer - 3e druk 7½ cent
A.J. Hoogenbirk - Des Heeren weg - 2e druk 7½ cent
J.C. Luitingh - Teleurstelling en verrassing - 3e druk 7½ cent
E. Gerdes - Beste-Vaêr - 2e druk 10 cent
E.Gerdes - Een roemrijk man - 2e druk 10 cent
Johanna - Fientjes plaaggeest - 2e druk 10 cent
Wilh. Riem Vis - Grootmoeders ring - 2e druk 10 cent
Cora C.G. - Kleine praatjes bij lieve plaatjes - 2e druk 12½ cent
Cora C.G. Voor kleine kleuters - 2e druk 12½ cent
J.L.F.de Liefde - Hoe Mientje-Pim kerstfeest vierde - 1e druk 12½ cent
R.W. van Asch - Liesjes berouw - 1e druk 15 cent
A.J. Hoogenbirk - Onwetend bewaard - 3e druk 15 cent
J.L.F.de Liefde - Doen of niet? - 2e druk 15 cent
Quirina - Broers en zusters - 1e druk 15 cent
Johanna - Wat hem overwon - 1e druk 20 cent
Bas - De zoon van den wijngaardenier - 4e druk 20 cent
Johanna - Een berengeschiedenis - 1e druk 20 cent
E.Palma - Meester - 1e druk 20 cent

Deel 2
A.J. Hoogenbirk - Toch kind des huizes - 1e druk 25 cent
Johanna - het oliekoekenvrouwtje - 1e druk 25 cent


Quirina - Niet van God vergeten - 2e druk 25 cent
Marie - Wolken met zilveren rand - 1e druk 30 cent
Nora - Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller - 3e druk 30 cent
Hesba Stretton - Jessica's eerste gebed - 15e druk 30 cent
Hilbrandt Boschma - Van Snoesje en van Tamboertje - 2e druk 35 cent
W.G. van de Hulst - Om twee schitteroogjes - 2e druk 35 cent
Ida Keller - Het dwergmannetje - 1e druk 40 cent
J.L.F.de Liefde - Haar laatste kans - 1e druk 40 cent


Deel 3

A.C. van der Mast - Van een leelijk ding in een mooie kamer - 1e druk 40 cent
Mevr. O.F.Walton - Aangenomen of verlaten - 3e druk 40 cent
Anthonia Margaretha - De kostbare vaas - 3e druk 50 cent
W.G. van de Hulst - Ouwe Bram - 3e druk 50 cent
E.Palma - Nol - 1e druk 50 cent
Jan van de Croeze - Willem Wijcherts - 2e druk 60 cent

Deel 4
Ida keller - De tweelingzusters - 1e druk 60 cent
J.L.F.de Liefde - Onder zes nichtjes en neefjes - 2e druk 60 cent
Jan Veltman - Trouwe vrienden - 1e druk 60 cent
Amy de Feuvre - Haar eerste dienst - 1e druk 75 cent1917 - 31ste serie - 5 delen
1917 - 1e deel
*1917 - 2e deel
1917 - 3e deel
*1917 - 4e deel
1917 - 5e deel


 


Deel 1

Aletta Hoog - Doortje-Bangoortje - 2e druk 7½ cent
A.J. Hoogenbirk - heb uw naaste lief als uzelf - 4e druk 7½ cent
A.J. Hoogenbirk - Het gespaarde dubbeltje - 5e druk 7½ cent
C.F. Schöttelndreier - Het gezegend kerstfeest - 8e druk 7½ cent
Aletta Hoog - Van iets heel prettigs - 2e druk 10 cent
Jakobus - Twee weken in doodsangst - 3e druk 10 cent
Johanna - Blijdschap na droefheid - 2e druk 10 cent
Johanna - Waarom Willem altijd zijn versje kent - 4e druk 10 cent
D.Alcock - Het geschenk van den Czaar - 2e druk 12½ cent
Catharina - Zaterdagavond - 3e druk 12½ cent
Cora C.G. - De geschiedenis van den vogelverschrikker - 2e druk 12½ ct
Elisabeth - Brommige Teun - 4e druk 12½ cent
Catharina - Toch kerstfeest - 1e druk 15 cent
Aletta Hoog - Als een zaadkorrel - 1e druk 15 cent
W.G. van de Hulst - Het gat in de heg - 1e druk 15 cent
P.A. Sparenburg Jr. Ooms verrassing - 1e druk 15 cent
R.W. van Asch - Zoo was 't niet bedoeld - 1e druk 17½ cent
Aletta Hoog - Christfried's eerste reis - 2e druk 17½ cent
W.G. van de Hulst - Grootmoedertje - 1e druk 17½ cent
J.L.F. de Liefde - Wat Hansje gaf - 1e druk 1 7½ cent
Betsy - De Herder en het schaap - 4e druk - 25 cent
Johanna Breevoort - Het nikkeltje voor den kerstpot - 1e druk 25 cent


Deel 2
Hermanna - Haar vriendje - 2e druk 25 cent
A.J. Hoogenbirk - Verkeerd en terecht - 1e druk 25 cent
Maria Laarman - Geeft, en u zal gegeven worden - 1e druk 25 cent
Betsy - Recht door zee - 2e druk 30 cent
Johanna - De verloren ring - 2e druk 30 cent
J.L.F. de Liefde - Eigen baas - 1e druk 30 cent


J.H. Ruijsch van Dugteren - De smidsvrouw van Mansfeld -
1e druk 30 cent
Elisabeth - Nergens thuis - 4e druk 35 cent
A.J. Hoogenbirk - De boer van Woudhof - 5e druk 35 cent
A.J. Hoogenbirk - De burgemeester en zijn vijand - 1e druk 35 cent
Johanna - Teruggebracht - 2e druk 35 cent


Deel 3
Ida Keller - Oost-West, thuis best - 1e druk 35 cent
Maria Laarman - De vriendinnetjes - 1e druk 35 cent
Wilh. Riem Vis - Hoe Fanny gelukkig werd - 2e druk 35 cent
Betsy - Weldoen zonder geld - 3e druk 40 cent
Gesina Ingwersen - Jan Hoorenkamp's overwinning - 1e druk 40 cent
Hermanna - Het huisje onder de hooge dennen - 2e druk 45 cent
Johanna - Ida's geheim - 1e druk 45 cent
Marie - Bram Kerstens eerste zeereis - 1e druk 45 cent

Deel 4
A.C. v.d. Mast - Geen deserteur - 1e druk 45 cent
A. v.d. Flier - Waar een wil is, is een weg - 2e druk 60 cent
Johanna - Wat grootmoeder voorspelde - 1e druk 60 cent
Ida Keller - Het klaverblad van vier - 1e druk 1960
J.Schouten - De held van Wittenberg - 1e druk 60 cent

Deel 5
Bunyan - De pelgrimsreis - 1e druk 75 cent
W.G. van de Hulst - Zoo'n vreemde jongen - 1e druk 75 cent
Ida Keller - Bianca - 2e druk 75 cent
Charlotte M.Yonge - De kleine hertog - 1e druk 90 cent
1918 - 32ste serie - 5 delen
1918 - 1e deel
*1918 - 2e deel
*1918 - 3e deel
*1918 - 4e deel
1918 - 5e deel


 


Deel 1

E.Gerdes - Maar één minuutje - 5e druk 7½ cent
A.J. Hoogenbirk - Tweeërlei zegen - 2e druk 7½ cent
J.C.Luitingh - De koster van Sluis - 3e druk 7½ cent
J.C.Luitingh - Jan de Lapper - 4e druk 7½ cent
J. van Bergen - De Bijbelcolporteur - 3e druk 10 cent
A.J. Hoogenbirk - Uit grootvaders jeugd - 5e druk 10 cent
Johanna - In de handen van zeeroovers - 3e druk 10 cent
Quirina - Perzikje's gebed - 2e druk 10 cent
A.J. hoogenbirk - Uit 's vogelvangers net - 2e druk 12½ cent
Johanna - Sneeuwvlok en Bruinoogje - 3e druk 12½ cent
P.J. Kloppers - gekocht met zijn bloed - 3e druk 12½ cent
J.L.F. de liefde - Hoe Stijfkopje en Driftkopje vriendinnetjes bleven -
1e druk 12½ ct.
Betsy - Maaike, of zonder tevredenheid geen geluk - 3e druk 15 cent
Aletta Hoog - Eén gulden vijftig - 1e druk 15 cent
Aletta Hoog - Kleine helden - 2e druk 25 cent
W.G. van de hulst - Van een klein meisje en een groote klok - 3e druk 25 cent

Johanna - Gestoorde vreugd - 1e druk 25 cent
Johanna - Wat de zon weer deed schijnen - 1e druk 25 cent
Betsy - Een kerstfeestviering in het schuurtje - 4e druk 30 cent
Quirina - Wat Jan worden wou - 1e druk 30 cent
Salvafama - Jodenkerstfeest - 2e druk 30 cent

Deel 2

Betsy - Draagt elkanders lasten - 3e druk 35 cent
Johanna Breevoort - Twee vriendinnetjes - 1e druk 35 cent
Mevr. A.de Graaff - Wüppermann - Martje - 1e druk 35 centR.W. van Asch - Het voorbeeld van Dasi - 1e druk 40 cent
Johanna Breevoort - Van twee zusjes en drie broertjes - 1e druk 40 cent
Johanna - Op het zonnige plekje - 1e druk 40 cent
Quirina - Theodora-Godsgeschenk - 2e druk 40 cent
Hesba Stratton - Jesica's eerste gebed - 16e druk 40 cent
W.J.D. van Dijck - Soldaat tegen wil en dank - 2e druk 45 cent
Marie - Een veelbewogen jeugd - 1e druk 45 cent


Deel 3
P.A. Sparenburg Jr. - Valsch beschuldigd - 1e druk 45 cent
Dina - Van kerstfeest tot kerstfeest - 1e druk 50 cent
Ida keller - De nieuwe naam - 1e druk 50 cent
A.C. van der Mast - Sterker dan Simson - 2e druk 50 cent
Jan Veltman - Om moeder en Anneke - 1e druk 50 cent
Betsy - Dora en Lize - 2e druk 60 cent
Ida keller - De laatste bede eener moeder - 1e druk 65 cent

Deel 4
S.J. Loosjes-Brutel de la Rivière - Op Vredebest - 1e druk 65 cent
G.A. Aldus - De wildernis in - 1e druk 80 cent
A.J. Hoogenbirk - Verloren voor een tijd - 1e druk 80 cent
Gesina Ingwersen - Vergeeft elkander - 1e druk 80 cent

Deel 5
Jan Veltman - Het smidsgezin - 1e druk 80 cent
A.C. van der Mast - Gusta Norman - 2e druk 1 gld.
Adri Dane - Rimkje's rapport - 1e druk 1 gld.
1919 - 32ste serie - 5 delen1919 - 1e deel
1919 - 2e deel
1919 - 3e deel
1919 - 4e deel
1919 - 5e deel


 

   1920 - 33ste serie - 5 delen1920 - 1e deel
1920 - 2e deel
1920 - 3e deel
1920 - 4e deel
1920 - 5e deel


 

 


Deel 5

Jan Veltman - Gorloo en de kleine veedrijver - 1e druk
Jan van de Croese (W.G. van de Hulst) - Willem Wijcherts - 3e druk
W.J.D.van Dijck - De klerk van den inquisiteur - 3e druk

Uittreksel: W.G. van de Hulst - Jaap Holm en z'n vrinden 5e druk  (hfdstuk 17)
C.F. Schöttelndreiër - Bijbelsche geschiedenissen - 5e druk1921 - 34ste serie - 5 delen1921 - 1e deel
1921 - 2e deel
1921 - 3e deel
1921 - 4e deel1921 - 5e deel
 
Deel 5

Gesina Ingwersen - Vergeeft elkander - 2e druk
Ida keller - Riccardo de geitenhoeder - 1e druk
Jan Veltman - Wij weten niets; God regeert - 1e druk
1922 - 35ste serie - 5 delen1922 - 1e deel
1922 - 2e deel
*1922 - 3e deel
3e deel (info)1922 - 4e deel
*1922 - 5e deel
5e deel (info)

 


Deel 1

A.J. Hoogenbirk - Tweeërlei zegen - 3e druk 10 cent
C.F. Schöttelndreier - Het gezegend kerstfeest - 9e druk 10 cent
Ernst Schrill - Het kerstfeest van den schaapherder - 4e druk 10 cent
A.Verhorst - Niet geteld - 7e druk 10 cent
Aletta Hoog - Doortje-Bangoortje - 3e druk 15 cent
J.C. Luitingh - Jan de Lapper - 5e druk 15 cent
Marie - Een blijde kerstdag - 3e druk 15 cent
A.Verhorst - De hut in het bosch - 4e druk 15 cent
A.J. Hoogenbirk - De viervoetige ruiter - 4e druk 20 cent
Johanna - De gevangenisbloem - 3e druk 20 cent
Josine - Een kindergebed - 5e druk 20 cent
Wilm. Riem Vis - De schat van den visscher - 4e druk 20 cent
W.G. van de Hulst - Een held! - 1e druk 25 cent
Aletta Hoog - Beertje - 2e druk 25 cent
Carla - Kleine zus - 1e druk 35 cent
E.Palma - Wies - 1e druk 35 cent
E.Palma - Zijn vriend - 1e druk 35 cent
R.W. van Asch - Koppige Truusje - 2e druk 40 cent
Betsy - Jantje en kees - 3e druk 40 cent
Johanna - Duifje - 1e druk 40 cent
W.G. van de Hulst - Allemaal katjes - 1e druk 40 cent
J.L.F.de Liefde - Het nest in de turf - 1e druk 40 cent

Deel 2
Betsy - Het Oostersche nichtje - 3e druk 50 cent
Betsy - Hoe Dina zich wreekte - 2e druk 50 cent
R.W. van Asch - In de huifkar - 2e druk 60 cent
C.van Dort - God helpt in nood - 1e druk 60 cent


Hesba Stretton - Jessica's eerste gebed - 17e druk 65 cent
Theod. André Jr. In de vacantiekolonie 1e druk 70 cent
Gesina Ingwersen - Jan Hoorenkamps overwinning - 2e druk 70 cent
Betsy - Het gebed van een kind - 4e druk 80 cent
A.J. Hoogenbirk - De koeherder van St. Anna - 3e druk 80 cent
Jan Veltman - De gouden ring - 1e druk 80 cent

Deel 3
C.J. Hoekendijk - De Soedaneesche hemelling - 1e druk 90 cent
W.G. van de Hulst - Er op of er onder - 2e druk 90 cent
V.Loosjes Azn. - De geboren Koning der Joden - 1e druk 90 cent
Cath. Bronsveld - Nakomertje - 1e druk ƒ1,-
Ida Keller - remy's kerstroos - 1e druk ƒ1,-

Deel 4
Nans - Het gezin van den staker - 1e druk ƒ1,-
Hesba Stretton - De hut aan het strand - 3e druk ƒ1,-
Anthonia Margaretha - Waar woont het geluk? - 2e druk ƒ1,20
Ida Keller - Het oude lied - 1e druk ƒ1,20

Deel 5
Jan veltman - Vadertje Wim - 1e druk ƒ1,20
Jan Veltman - Roel Ros - 1e druk ƒ1,30
Amy le Feuvre - Haar eerste dienst - 4e druk - ƒ1,50

Uittreksels: W.G. van de Hulst - peerke en z'n kameraden - 2e druk ƒ1,30
W.G. van de Hulst - Jaap Holm - 6e druk ƒ1,50


1923 - 36ste serie - 5 delen1923 - 1e deel
1923 - 2e deel
1923 - 3e deel
1923 - 4e deel
*1923 - 5e deel
Deel 1

Geertruida - Elia, de strijder voor Gods eer - 2e druk 10 cent
P.J. Kloppers - Blinde Frans - 3e druk 10 cent
Elisabeth - Grootjes kerstgeschenk - 3e druk 15 cent
Quirina - Wilde Walter - 2e druk 15 cent
P.J. Kloppers - Mijn naaste - 3e druk 20 cent
E.J. Veenendaal - Gods Voorzienigheid - 3e druk 20 cent
Betsy - God ziet mij - 3e druk 25 cent
Heleen - Toch een flinke jongen - 1e druk 25 cent
J.L.F. de Liefde - Geesje Gramsma - 1e druk 25 cent
Betsy - Karels droom - 2e druk 35 cent
C.van Dort - Broertjes kerstlied - 1e druk 35 cent
A.N.S. - Toen vader op zee was - 2e druk 35 cent
Johanna Breevoort - Clare's kerstgeschenk - 1e druk 40 cent
D.A.Cramer-Schaap - Op de pastorie - 1e druk 40 cent
W.G. van de hulst - Van den boozen koster - 1e druk 40 cent
Maria Laarman - De vertelling van Jo - 1e druk 40 cent
Betsy - Mijn zusje - 3e druk 50 cent

Deel 2
Francina - Ten halve gekeerd - 1e druk 50 cent
Johanna Breevoort - Van twee zusje en drie broertjes - 2e druk 60 cent
M.C.Fallentin - De blauwe enveloppe - 1e druk 60 cent
J.L.F. de Liefde - Van Piet en Geetje - 3e druk 60 cent
G.Schroover Jr. - Naar den molen - 1e druk 60 cen

t
Linda Erics - Moeders kindje - 1e druk 70 cent
Cora C.G. - Van kinderen en hondjes - 2e druk 70 cent
Th. André Jr. - Bidden helpt - 1e druk 80 cent


Deel 3

Heleen - het klaverblad - 1e druk 80 cent
W.G. van de Hulst - Om twee schitteroogjes - 4e druk 80 cent
C.van Dort - Go van Blaak - 1e druk 90 cent
Jac. Hazevoet - Keesjes leertijd in de tropen - 1e druk ƒ1,-
Ida keller - Niet met handen gemaakt - 1e druk ƒ1,-

Deel 4
Wim Kolle - Henks geheim - 1e druk ƒ1,-
Jan veltman - Schieringers - 1e druk ƒ1,-
Ida Keller - De parel aan Zijn kroon - 1e druk ƒ1,20
Jan veltman - het smidsgezin - 2e druk ƒ1,20

Deel 5
W.J. van Dijck - De firma Jacob Vreeswijk & Zn. 3e druk ƒ1,30
Gesina Ingwersen - Truitje - 1e druk ƒ1,30
Uittreksels: John Bunyan - De pelgrimsreis - 1e druk ƒ1,20
                  Jan van de Croese - Willem Wycherts - 4e druk ƒ1,30
                  Betsy - Duisternis en licht - 4e druk ƒ1,501924 - 37ste serie - 5 delen
1924 - 1e deel
*1924 - 2e deel
1924 - 3e deel
81924 - 4e deel
1924 - 5e deel
Deel 1

Geertruida - 's Heeren vroegste levensjaren - 2e druk 10 cent
A.J. Hoogenbirk - Tweeërlei redding - 3e druk 10 cent
D.Alcock - De kleine zendelingen - 4e druk 15 cent
Johanna - Moeders spreuk - 3e druk 15 cent
Adelpha - Gij gaat vele muschkens te boven - 6e druk 20 cent
J.C. Luitingh - Fransche Lotje - 2e druk 20 cent
Heleen - Jopie's wollen aapje - 1e druk 25 cent
A.J. Hoogenbirk - Het gespaarde dubbeltje - 6e druk 25 cent
J.de Liefde - Lentemorgen - 1e druk 25 cent
Betsy - Ook voor mij - 6e druk 35 cent
Johanna - Hoe Trineke's gebed verhoord werd - 1e druk 35 cent
Johanna - Twee winters - 1e druk 35 cent
W.G. van de Hulst - Het huisje in de sneeuw - 1e druk 40 cent
Dina - Niet met leege handen - 1e druk 40 cent
J.L.F. de Liefde - 't Was toch waar - 2e druk 40 cent

Deel 2
Betsy - Wien God bewaart is wel bewaart - 4e druk 50 cent
Johanna Breevoort - Overwonnen - 1e druk 50 cent
Betsy - Ruim de steenen weg - 3e druk 60 cent
Johanna Breevoort - Nooit eene andere vriendin - 1e druk 60 cent
Francina - Suze Boorsma's strijd - 1e druk 60 cent
Nora - Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller - 4e druk 60 cent
Jan Veltman - Kopje onder en de gevolgen er van - 1e druk 60 cent


Deel 3

Hilbrandt Boschma - Van Snoesje en van tamboertje - 3e druk 70 cent
Gesina Ingwersen - Zijn Koning - 1e druk 70 cent
Ida Keller - Dick de bedeljongen - 1e druk 70 cent
Johanna Breevoort - Het smidje en het bakkertje - 1e druk 80 cent
Jac. Hazevoet - Het engeltje van Kampong Rhanka - 1e druk 80 cent
A.C. van der Mast - Van een leelijk ding in een mooie kamer - 2e druk 80 cent

Deel 4
P.Brouwer - God zoekt het verlorene - 3e druk 90 cent
heleen - Jet Reinhart - 1e druk 90 cent
M.C. Fallentin - Henk - 1e druk ƒ1,-
Gesina Ingwersen - Kees in Engeland - 1e druk ƒ1,20

Uittreksels: W.G.van de Hulst - Ouwe Bram - 6e druk ƒ1,-
                 
Zoo'n vreemde jongen - 3e druk ƒ1,-

Deel 5
Ida Keller - Lucie's levenskeus - 1e druk ƒ1,20
Jan Veltman - Jonge menschen van pakaan - 1e druk ƒ1,20
Jan Veltman - Van dakpannen en padzoekers - 1e druk ƒ1,30

Uittreksels: L.Penning - De watervloed - 4e druk ƒ1,20
                 J.L.F.de Liefde - Onder zes nichtjes en neefjes - 4e druk ƒ1,30
                 Johanna - Aleida - 3e druk ƒ1,50
                  W.G. van de Hulst - Jaap Holm en z'n vrinden - 7e druk ƒ1,501925 - 38ste serie - 5 delen1925 - 1e deel
1925 - 2e deel
1925 - 3e deel
1925 - 4e deel
1925 - 5e deel
Deel 1

A.J. Hoogenbirk - Heb uw naaste lief als uzelf - 5e druk ƒ0,10
Wilh. Riem Vis - Nelly, de kleine wildzang - 2e druk ƒ0,10
A.J. Hoogenbirk - Uit grootvaders jeugd - 6e druk ƒ0,15
J.L.F.de Liefde - Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven - 4e druk ƒ0,15
Elisabeth - Brommige Teun - 5e druk ƒ0,20
Veka - De kleine diacones - 3e druk ƒ0,20
Betsy - Teuna en Fik - 2e druk ƒ0,25
E.Gerdes - Wouda of het gevonden kind - 1e druk ƒ0,25
J.de Liefde - Kindervreugde - 1e druk ƒ0,25
Dina - Marie's taak - 1e druk ƒ0,35
W.G. van de Hulst - Van een klein meisje en een grote klok - 5e druk ƒ0,35
Betsy - Hebt uwe vijanden lief - 5e druk ƒ0,40
Veka - Erich's eerste kerstfeest - 1e druk ƒ0,40
Jan veltman - Eer zij roepen zal ik antwoorden - 1e druk ƒ0,40
W.G. van de Hulst - Van drie domme zusjes - 1e druk ƒ0,40
Elisabeth - Nergens thuis - 5e druk ƒ0,50

Deel 2
Johanna - Toen Piet kwam logeren - 1e druk ƒ0,50
Francina - Op de rechte plaats - 1e druk ƒ0,60
E.Gerdes - De inktvlek en het ei - 1e druk ƒ0,60
A.J. Hoogenbirk - Dubbel weergekregen - 4e druk ƒ0,60
J.de Liefde - Laat uw licht schijnen - 1e druk ƒ0,60
C. van Ophemert - Vergeef ons onze schulden - 2e druk ƒ0,60
Betsy - Emmy's oud en nieuw - 3e druk ƒ0,70
C, van Dort - Het huisje in de steeg - 1e druk ƒ0,70


Deel 3

Linda Erics - Henk Golf - 1e druk ƒ0,80
W.G. van de Hulst - Wout de scheepsjongen - 1e druk ƒ0,80
Marie - Een veelbewogen jeugd - 2e druk ƒ0,80
Johanne Breevoort - Onder Gods vaandel - 1e druk ƒ0,90
S. J. Loosjes Brutel de la Rivière - Toen Else op Welgelegen was - 1e druk ƒ0,90

Deel 4
L.Penning - De redder in den nood - 2e druk ƒ0,90
Linda Erics - Klompenboertje - 1e druk ƒ1,-
Sybrand Heger - De pastorie van dominé Turner - 1e druk ƒ1,-
Ida keller - De roos der wildernis - 1e druk ƒ1,20

Deel 5
Ida keller - Een beker koud water - 2e druk ƒ1,20
Jan veltman - Van een jonker en een boendermaker 1e druk ƒ1,20
Uittreksels uit
Ari Dane - Jongens en meisjes van alle-dag 2e druk ƒ1,30
Gesina Ingwersen - Truitje - 2e druk ƒ1,30
L.Penning - De vaandrig van den stedendwinger - 1e druk ƒ1,50
Jan Veltman - Kinderen van 't Molenhuis - 1e druk ƒ1,50
Schöttlndreier - Bijbelsche Geschiedenissen - 7e druk ƒ1,20
1926 - 39ste serie - 5 delen
1926 - 1e deel
1926 2e deel
1926 - 3e deel
1926 - 4e deel
1926 - 5e deelDeel 1
Aletta Hoog - Tommie's kerstfeest - 3e druk ƒ0,10
W.Ziethe - 'n Schoemakersrekening - 3e druk ƒ0,10
A.J. Hoogenbirk - Zwarte Keetje - 5e druk ƒ0,15
Quirina - Perzikje's gebed - 3e druk ƒ0,15
Cora - De geschiedenis van een vogelverschrikker - 3e druk ƒ0,20
Johanna - In handen van zeeroovers - 4e druk ƒ0,20
J.L.F. de Liefde - Hoe Mietje-Pim kerstfeest vierde - 2e druk ƒ0,25
Wilma - Joop's thuiskomst - 1e druk ƒ0,25
Betsy - Hans, of ken den Heer in al uw wegen - 2e druk ƒ0,35
Salvafama - Jodenkerstfeest - 3e druk ƒ0,35
Betsy - Het bloemenmeisje - 4e druk ƒ0,40
A.C. van der Mast - Van een paar roode kersen - 1e druk ƒ0,40
Francina - De familie Looman - 1e druk ƒ0,50
J.H. Ruijsch van Dugteren - De smidsvrouw van Mansfeld - 2e druk ƒ0,50
Jan Veltman - Wat een Zaterdagmiddag - 1e druk ƒ0,50

Deel 2
Betsy - Oom Frits, of een gouden tientje - 5e druk ƒ0,60
Elisabeth Franke - Een schaapje van jezus - 2e druk ƒ0,60
Heleen - Dappere Hans - 1e druk ƒ0,60
J.H. van der Lichte - Een dapper baanveger- 1e druk ƒ0,60
Hesba Stratton - Jessica's eerste gebed - 18e druk ƒ0,60
Marie - Elsje van Heidelust - 2e druk ƒ0,70
Jan Veltman - Als de een den andere helpt - 1e druk ƒ0,70
Catharina Bronsveld - Recht in de oogen zien - 1e druk ƒ0,80

Deel 3
Heleen - Rondom grootvader - 1e druk ƒ0,80
Ida Keller - 't Was maar een takje hulst - 2e druk ƒ0,80
Jac. Hazevoet - Van twee Indische meisjes - 1e druk ƒ0,90
Hermanna - Het huisje onder de hooge dennen - 3e druk ƒ0,90
A.C. van der Mast - De jongens van tante Saar - 1e druk ƒ0,90

Deel 4
Jo van Haarlem - Moeders tekst - 1e druk ƒ1,-
Uittreksel uit W.G. van de Hulst - Ouwe Bram 7e druk ƒ1,-
Johanna - Ida's geheim - 2e druk ƒ1,-
Johanna Breevoort - Teruggeroepen - 1e druk ƒ1,10
Linda Erics - De Barmelootjes - 1e druk ƒ1,10

Deel 5
A.J. Hoogenbirk - Rika van de Zandhoeve 2e druk ƒ1,20
W.G. van de Hulst - Peerke en z'n kameraden - 3e druk ƒ1,20
Ida Keller - Het ware geluk - 1e druk ƒ1,20
Uittreksels uit: Jan van de Croese (W.G. van de Hulst)
                      
Willem Wijcherts - 5e druk ƒ1,30
                       A.C. van der Mast - Gusta Norman - 3e druk ƒ1,30
                       J.Snoep Jr. De Dordtsche poorterszoon - 1e druk ƒ1,50
1927 - 40ste serie - 6 delen
1927 - 1e deel
*1927 - 2e deel
*1927 - 3e deel
1927 - 4e deel*1927 - 5e deel


1927 - 6e deelDeel 1

P.J. Kloppers - De jongen van de tram - 7e druk ƒ0,10
A. Verhorst - De kluizenaar in het riet - 4e druk ƒ0.10
A.J. Hoogenbirk - De droeve vioolspeler - 6e ƒ0,15
Ida Keller - Kleine Esther - 3e druk ƒ0,15
Johanna - Een moeder die nooit jarig was - 2e druk ƒ0,20
Johanna - Onder den blooten hemel - 5e druk ƒ0,20
Carla - De schoenen van de boovenmeester - 1e druk ƒ0,25
J.L.F. de Liefde - Wat Hansje gaf - 2e druk ƒ0,25
M.W. Hulleman - Het huis achter de duinen - 1e druk ƒ0,35
Betsy - De zoon van de visscher - 4e druk ƒ0,40
D. van de Spiegel - Toen Cor uit logeeren was - 1e druk ƒ0,40
Wilma - Kerstnacht in den storm - 1e druk ƒ0,40
Betsy - Hoe een stuivertje rollen kan - 5e druk ƒ0,50
D. van Buuren - Piet de zanger - 1e druk ƒ0,50

Deel 2

Breevoort - Nooit een ander vriendin - ƒ0,60
Bronsveld - Dat vergeef ik nooit - ƒ0,60
Francina - Toch verzoend - ƒ0,60
Speerdal - De kleine en de groote chauffeur - ƒ0,60
Van de Spiegel - Een andere jongen - ƒ0,60
Van de Hulst - Om twee schitteroogjes - ƒ0.70
Stretton - Onder het oude dak - ƒ0,70
Wijmans - Domme Sytse - ƒ0,70
Van de Hulst - Bruun de Beer (Niet vermeld in de inhoudsopgave, zie Briefje)


Van van de Hulst zijn 2 verhalen opgenomen. Om twee schitteroogjes en Bruun, de Beer. Van het laatste verhaal is door een vergissing verzuimd het te plaatsen in de inhoudsopgave. Tevens staat vermeld, dat dit verhaaltje nieuw is verschenen in de serie ,,Voor onze kleinen,, en is verkrijgbaar op iets kleiner formaat dan deze overdruk.Deel 3

André - In vaders voetstappen - ƒ0,80
Van Batenburg - Daan Diemers - ƒ0,80
Van de Hulst - Wout de scheepsjongen - 2e druk ƒ0,80
De Liefde - Haar laatste kans - ƒ0,80
Bokma - Zij die de zee bevaren - ƒ0,90 Deel 4

Heleen - Jet Reinhart
Kragt - Piet-jiet
Linda Erics - Goudhaantje
Heleen - Ver van Huis

Deel 5

Wildeboer - Jongensstrijd - ƒ0,60
Van batenburg - Schobbertje - ƒ0,60
W.G. van de Hulst - Er op of er onder - 3e dr. ƒ0,70
Ida Keller - Het klaverblad van vier - 2e dr. ƒ0,70


Deel 6

Linda Erics - Donkere dagen voor kerstmis
Keller - De vaste woning
Staal - De Fransche koopmanszoon

Uittreksels: Matthews - Livingstone, de padvinder
                  Penning - Het beleg van Gorkum
                  Van de Hulst - Gerdientje
                  Snoep - Dordt voor den Prins :
 


1928 - 41ste serie - 5 delen
1928 - 1e deel
1928 - 2e deel
1928 - 3e deel
1928 - 4e deel
81928 - 5e deel

Deel 1

E.Gerdes - Maar een minuutje - 7e druk ƒ0,10
J.C. Luitingh - Een angstige Kerstavond in het woud - 5e druk ƒ0,10
J. van Bergen - De bijbelcolporteur - 4e druk ƒ0,15
Johanna - In den schooltrein - 3e druk ƒ0,15
R.W. van Asch - Voor Klaas en voor mij - 2e druk ƒ0,20
J.Schouten - Het zigeunermeisje - 2e druk ƒ0,20
Carla - Moeders verjaardag - 1e druk ƒ0,25
W.G. van de Hulst - Een held - 2e druk ƒ0,25
Francina - Laat uw licht schijnen - 1e druk ƒ0,35
Leni van Huizen - Dat booze hartje - 1e druk ƒ0,35
D. van der Spiegel - Die slimme, slimme Does - 1e druk ƒ0,35
Jeanne-Marie - Van een klein verwend meisje - 1e druk ƒ0,40
D. de Vries- Kikkert - De schrijverkes - 1e druk ƒ0,40

Deel 2
W.G. van de Hulst - Zoo'n griezelig beest - 1e druk ƒ0,40
Wilhelmina - Hans - 1e druk ƒ0,50
Ida Keller - De tweede moeder - 3e druk ƒ0,60
J.L.F. de Liefde - Van Piet en Greetje - 4e druk ƒ0,60
H. te Merwe - Zwervers - 1e druk ƒ0,50
F.Speerdal - Hein Smit - 1e druk ƒ0,70


Deel 3

Catharina Bronsveld - Toen de ster verscheen - 1e druk ƒ0,80
D.de Vries-Kikkert - Als de zee roept - 1e druk ƒ1980
A.C. van der Mast - Van vijf rijksdaalders en een gulden - 1e druk ƒ0,90
A.de Graaff-Wüppermann - Twee jaar op 't jachthuis - 1e druk ƒ1,-

Deel 4
D. van der Spiegel - De jongens van zeven - 1e druk ƒ1,-
Linda Erics - Kermiskind - 1e druk ƒ1,10
D. van der Spiegel - Een kerel - 1e druk ƒ1,10

Deel 5
Johanna Breevoort - Het verzet gebroken - 1e druk ƒ1,20
Ida Keller - Slechts een aarden vat - 1e druk ƒ1,20
Uittreksels: J.Snoep Jr. - Toen 't stormde in Dordt - 1e druk ƒ1,30
                  W.G. van de Hulst - Jaap Holm en z'n vrinden - 8e druk ƒ1,50
                  A.C. van der Mast - Ella en Erna - 1e druk ƒ1,501929 - 42ste serie - 5 delen
1929 - 1e deel
1929 - 2e deel 
1929 - 3e deel
1929 - 4e deel
*1929 - 5e deel

Deel 1

P.J. Kloppers - Blinde Frans - 4e druk ƒ0,10
J.C. Luitingh - De koster van de Sluis - 4e druk ƒ0,10
Wilh. Riem Vis - Nellie, de kleine wildzang - 3e druk ƒ0,10
C.F. Schöttelndreier - De Heer verlaat de zijnen niet - 5e druk ƒ0,10
E.Gerdes - Een held die Oranje liefhad - 3e druk ƒ0,15
E.Gerdes - Een kloek Amsterdammer - 4e druk ƒ0,15
Aletta Hoog - Van iets heel prettigs - 3e druk ƒ0,15
Johanna - Aan het Scheveningse strand - 4e druk ƒ0,15
E.Gerdes - De satijnen das - 6e druk ƒ0,20
Johanna - Sneeuwvlok en Bruinoogje - 4e druk ƒ0,20
Francina - Emmy van Laren - 1e druk ƒ0,25
W.G. van de Hulst - Het gat in de heg - 3e druk ƒ0,35
W.G. van de Hulst - Van een klein meisje en een groote klok - 6e druk ƒ0,35
D.de Vries-Kikkert - Lammetje-lief - 1e druk ƒ0,35
Johanna Breevoort - Clare's kerstgeschenk - 2e druk ƒ0,40
W.G. van de Hulst - Het wegje in het koren - 1e druk ƒ0,40

Deel 2
Hermanna - Het Jodinnetje - 1e druk ƒ0,40 cent
D.Menkens-van der Spiegel - Het poppenhuis - 1e druk ƒ0,50
M.C. Fallentin - De blauwe enveloppe - 2e druk ƒ0,60
L.A. Lever Brouwer - Om een puntenslijper - 1e druk ƒ0,60
H.te Merwe - Toch de sterkste - 1e druk ƒ0,60
Jac.Hazevoet - Bram's ontdekkingstocht - 1e druk ƒ0,70
Jac.Hazevoet - Het krantenmeisje - 1e druk ƒ0,70
Ida Keller - De bloem op de rots - 2e druk ƒ0,80


Deel 3

D.Menkens-van der Spiegel - Tòch een jongen - 1e druk ƒ0,80
Catharina Bronsveld - Tòch een kerstkindje - 1e druk ƒ0,80
S.J. Loosjes-Brutel de la Rivière - Op Vredebest - 2e druk ƒ1,00
P.J. Risseeuw - De kerstvacantie van Jo en Jan - 1e druk ƒ1,00

Deel 4
W.G. van de Hulst - Zoo'n vreemde jongen - 4e druk ƒ1,10
H.te Merwe - Met de "Eendracht" - 1e druk ƒ1,10
Ida keller - Langs 's levens kronkelpaden - 1e druk ƒ1,20

Deel 5
De Menkens-van der Spiegel - De derde - 1e druk ƒ1,30
L.Penning - Naar huis - 2e druk ƒ1,20
Uittreksels: Ari Dane - Rimkje's rapport - 2e druk ƒ1,30
                  Heleen - Reina's eerste H.B.S.-jaar - 1e druk ƒ1,30
                  W.G. van de Hulst - Peerke en z'n kameraden - 4e druk ƒ1,50
                  W.G. van de Hulst - Gerdientje - 2e druk ƒ1,50
                  Johanna - Aleida - 4e druk ƒ1,50

 1930 - 43ste serie - 5 delen
*1930 - 1e deel
1930 - 2e deel
*1930 - 3e deel
1930 4e deel
1930 - 5e deel


 


Deel 1

Aletta Hoog - Tommie's kerstfeest - 4e druk ƒ0,05
Aletta Hoog - Verraden en verkocht - 3e druk ƒ0,05
P.J. Kloppers - De jongen van de tram - 8e druk ƒ0,05
W.Ziethe - Een schoenmakersrekening - 4e druk ƒ0,05
Catharina - Zaterdagavond - 4e druk ƒ0,08
A.J. Hoogenbirk - Uit grootvaders jeugd - 7e druk ƒ0,08
Johanna - Blijdschap na droefheid - 3e druk ƒ0,08
A.Verhorst - De kluizenaar in het riet - 4e druk ƒ0,08
Elisabeth - Zoo'n lafaard - 4e druk ƒ0,10
WilhA. Riem Vis - Grootmoeders ring - 3e druk ƒ0,10
Francina - Gerda's nieuwe mantel - 1e druk ƒ0,12
D.Menkens - van der Spiegel - De klad - 1e druk ƒ0,18
Quirina - Niet door God vergeten - 3e druk - ƒ0,20
W.G. van de Hulst - Groote Bertus en kleine Bertus - 1e druk ƒ0,20
Cora - C.G. - Haantje de voorste - 1e druk ƒ0,20
D.Menkens- van der Spiegel - Daan de dappere - 1e druk ƒ0,25
K.Albers - Jan van den Molen - 1e druk ƒ0,30

Deel 2
Francina - Truus Manders - 1e druk ƒ0,30
Jan veltman - Kopje onder en de gevolgen er van - 2e druk ƒ0,30
Heleen - Dappere Hans - 2e druk ƒ0,35
Marie - Wolken met zilveren rand - 3e druk ƒ0,35
Johanna Breevoort - Overwonnen 2e druk ƒ0,40
Catharina Bronsveld - Moeten of mogen - 1e druk ƒ0,40
Nans - Toen 't vacantie was - 1e druk ƒ0,40


Deel 3
Heleen - Het klaverblad - 2e druk ƒ0,50
J.H.Huisman-Schippers - Freek bij grootvader - 1e druk ƒ0,50
W.G. van de Hulst - Ouwe Bram (Uittreksel) - 8e druk ƒ0,55
Ida keller - Tweërlei levensvreugd - 1e druk ƒ0,55
J.H.van der Lichte - Toen het kerstmis werd - 1e druk ƒ0,55

Deel 4

Ida Keller - De laatste bede eener moeder - 2e druk ƒ0,60
A.C. van der Mast - Toen de lantaarn in het schuurtje brandde - 2e druk ƒ0,60
W.J.D. van Dijck - Naar zee - 3e druk ƒ0,65

Deel 5
Gesina Ingwersen - Vergeeft elkander - 3e druk ƒ0,65
D.Menkens -van der Spiegel - Het vierspan - 1e druk ƒ0,65

Uittreksel: W.J. van Dijck - De klerk en den inquisiteur - ƒ0,70
                Heleen - Eva's bergtocht - ƒ0,70
                D.Menkens-van den Spiegel - Eigen kracht - ƒ0,70
                W.G. van de Hulst - Jaap Holm en z'n vrinden - ƒ0,80
                Gesina Ingwersen - Truitje - ƒ0,80
               J.Snoep Jr. - De Dordtsche poorterszoon - ƒ0,80
               A.C. de Zwart - Hoe de zoon van den pionier president werd                ƒ0,80

 
1931 - 44ste serie - 5 delen
1931 - 1e deel
1931 - 2e deel 
1931 - 3e deel
1931 - 4e deel
*1931 - 5e deelDeel 1
Cora C.G. - Voor kleine kleuters - 4e druk ƒ0,05
E.gerdes - Maar één minuutje - 8e drk ƒ0.05
A.J. Hoogenbirk - Heb uw naaste lief als uzelf - 6e druk ƒ0,05
Ernst Schril - Het kerstfeest van den schaapherder - 5e druk ƒ0,05
Betsy - Verkeerd en toch goed - 3e druk ƒ0,08
A.J. Hoogenbirk - De droeve vioolspeler - 7e druk ƒ0,08
Ida Keller - Kleine Esther - 4e druk ƒ0,08
J.C. Luitingh - Een angstige kerstavond in het woud - 7e druk ƒ0,08
A.J. Hoogenbirk - De vergeten schildwacht - 4e druk ƒ0,10
J.L.F.de Liefde - Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven - 5e druk ƒ0,10
Louise L.-G. - Bij oom sjoerd - ƒ0,12
Ans van der Sluis - Janneman - 1e druk ƒ0,12
H. van den Berg - De gestolen krijtjes - 1e druk ƒ0,18
Carla - Toen Pim weg was - 1e druk ƒ0,18
Johanna Breevoort - Gonda en haar rozenboompje - 1e druk ƒ0,20
D. Menkens- van der Spiegel - Van Janneke en Jopie - ƒ0,20
W.G. van de Hulst - De wilde jagers 1e druk ƒ0,25
Marijo - De gouden ketting - 1e druk ƒ0,25
A.C. van der mast - Van een paar roode kersen - 2e druk ƒ0,25

Deel 2
Elisabeth - Nergens thuis - 6e druk ƒ0,30
Francina - De vacantie van Frits Verkerk - 1e druk ƒ0,30
J.H. Huismans-Schipper - Wie was de moedigste - 1e druk ƒ0,30
Hesba Stretton - Jessica's eerste gebed - 19e druk ƒ0,30
W.G. van de Hulst - Om twee schitteroogjes - 6e druk ƒ0,35
D.Menkens- van der Spiegel - Klein maar dapper - 1e druk ƒ0,35
W.G. van de Hulst - Wout de scheepsjongen - 3e druk ƒ0,40
gesina Ingwersen - Zijn Koning 2e druk ƒ0,40

Deel 3
J.H. Huisman-Schippers - beproefde vriendschap -
1e druk ƒ0,50
W.G. van de Hulst - Ergens in de wijde wereld - 1e druk ƒ1950
Ida Keller - Rafaël Othello - 2e druk ƒ0,50
Jac. van Amstel - De voetbal - 1e druk ƒ0,55
Jac Hazevoet - Ella's eerste tropenjaar - 1e druk ƒ0,55

Deel 4

M.A.M. Renes-Boldingh - Jaaps avontuur - 1e druk ƒ0,55
K.Albers - Schapen zonder herder - 1e druk ƒ0,60
Nelly van Dijk-Has - Het viertal van den dokter - 1e druk ƒ0,60
Ida Keller - Uit verlies winst - 1e druk ƒ0,60

Deel 5
Sybrand Heger - De pastorie van dominé Turner - 2e druk ƒ0,65
D.Menkens-van der Spiegel - Jan Sanders - 1e druk ƒ0,65
A.N.-S. De kinderen van Sonnehoeck - 2e druk ƒ0,65
Uittreksels: Jan van der Croese - Willem Wijcherts - 6e druk ƒ0,70
                 A.F. Johnston - Joël, een Galileesche jongen - 1e druk
                 W.H. Kieviet - Dollie - 2e druk ƒ0,70
                 J.L.F. de Liefde - Onder zes nichtjes en neefjes - 5e druk
                 A.C. de Zwart - Van de planken hut naar het Witte Huis -
                 1e druk ƒ0,80
1932 - 45ste serie - 5 delen
*1932 - 1e deel
*1932 - 2e deel
1932 - 3e deel
*1932 - 4e deel
1932 - * 5e deel
Deel 1

J.L.F. de Liefde - Doen of niet ? - 3e druk ƒ0,08
P.A. Sparrenburg - De geit van Japie - 3e druk ƒ0,08
Jakobus - Twee weken in doodsangst - 5e druk ƒ0,10
Maria Laarman - De vertelling van Jo - 2e druk ƒ0,10
W.G. van de Hulst - Het gat in de heg - 4e druk ƒ0,10
Dina - Wim en zijn poesje - 1e druk ƒ0,18
A.de Graaff- Wüppermann - Marietjes eerste streepje - 1e druk ƒ0,18
Johanna Breevoort - Joke's nieuwe broertje - 1e druk ƒ0,20
J.L.F.de Liefde - 't Was tòch waar - 3e druk ƒ0,20
Francina - Ten halve gekeerd - 2e druk ƒ0,25
Gera Kraan-van den Burg - De kist op zolder - 1e druk ƒ0,25
W.G. van de Hulst - Anneke en de sik - 1e druk ƒ0,25
A.de Graafff - Wüppermann - Martje - 2e druk ƒ0,30
W.G. van de Hulst - Hans in 't bosch - 1e druk ƒ0,30

Deel 2

Johanna - Op het zonnige plekje - 2e druk ƒ0,30
H.te Merwe - Zwervers - 2e druk ƒ0,30
Catharina Bronsveld - Het dankoffer - 1e druk ƒ0,35
Carla - Toen vader werkeloos was - 1e druk ƒ0,35
Johanna Breevoort - Mia's halskettinkje - 1e druk ƒ0,40
J.H. Huisman-Svchippers - Rieks teleurstelling - 1e druk ƒ0,40
L.A. Lever-Brouwer - Om een puntenslijper - 2e druk ƒ0,40

Deel 3

J.C. Homoet - Een jongen die overwint - 2e druk ƒ0,50
D.Menkens-van der spiegel - Een èchte vriend - 1e druk ƒ0,50
C.van Dort - Go van Blaak - 2e druk ƒ0,55
Marijo - Anda de duinheks - 1e druk ƒ0,55


Deel 4

Dina - Offers - 1e druk ƒ0,60
Anthonia Margaretha - De kostbare vaas - 4e druk ƒ0,65
D.Menkens-van der Spiegel - 't Voornaamste - 1e druk ƒ0,65
Ida Keller - Het hoogste goed - 1e druk ƒ0,70

Deel 5

A.C. van der Mast - Het verloren verjaardagsgeschenk - 1e druk ƒ0,70
E.Palma - Het vosseland - 2e druk ƒ0,70

Uittreksels:
  D.Menkes- van der Spiegel - 't Allermoeilijkste - 1e druk ƒ0,75
Jan Veltman - Het smidsgezin - 3e druk ƒ0,75
Heleen - Marianne - 1e druk ƒ0,80
W.G. van de Hulst - Gerdientje - 3e druk ƒ0,85
Jeanne Marie - Hoe Truus overwon - 1e druk ƒ0,85
R. van der Hauw - Jongens uit een stil stadje - 1e druk ƒ0,90
Q.A. de Ridder - George Washington, de stichter van een wereldrijk - 1e druk ƒ0,90
A.C. de Zwart - Willem van Oranje, een Nederlandsche Maccabeër - 1e druk ƒ0,60
E.Gerdes - Rosa Fluweeltje - 1e druk ƒ0,75
C.F. Schöttelndreier - Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verteld - 8e druk ƒ0,60

1933 - 46ste serie - 7 delen


                       
* 1933 - 1e deel                                                                                                   * 1933 - 2e deel
* 1933 - 3e deel
* 1933 - 4e deel
1933 - 5e deel
* 1933 - 6e deel
* 1933 - 7e deel
Deel 1

Wilh. Riem Vis - Nelly de kleine wildzang - 4e druk 8 ct.
R.W. van Asch - Voor Klaas en voor mij - 3e druk 10 ct.
W.G. van de Hulst - Van een klein meisje en een groote klok - 7e druk 18 ct.
(Ook omslag Winterbloemen deel 1)
A.Kappers - 't Was toch gezien - 1e druk 20 ct.
Marijo - De kijkkast van Toon en Thijs - 1e druk 25 ct.

Deel 2

J.L.F. de Liefde - Toen moeder ziek was - 2e druk 8 ct.
J.L.F. de Liefde: het nest in de turf - 3e druk 10 ct.
Jan van Batenburg - Zoo'n jongen toch - 1e druk 18 ct.
Riek ter Braake - Zoo'n brombeer - 1e druk 20 ct.
Riek ter Braake - Jansje naar Zonnehoek - 1e druk 25 ct.

Deel 3
W.G. van de Hulst - Een held - 3e druk 12 ct.
Carla - Het leven in - 1e druk 30 ct.
Dirk van der Es - Een avontuur in den polder - 1e druk 30 ct.
Gera Kraan-van den Burg - Hugo's eerste groote reis - 1e druk 30 ct.
Francina - Truus Manders - 2e druk 30 ct.
Heleen - Wilde Wietske - 1e druk 35 ct.
J.H.Huisman-Schippers - Toen moeder er niet meer was - 1e druk 35 ct.
W.G. van de Hulst - Wout de scheepsjongen - 4e druk 40 ct.
W.G. van de Hulst - Hans in't bosch (uittr.) 3e druk 35


Deel 4

W.G. van de Hulst - Rozemarijntje - 1e druk 40.ct.
Annie Ringnalda - Beatrix en de drie vrienden - 1e druk 40ct.
E.van den Berg-Boldingh - Alleen uit logeeren - 1e druk 50 ct.
D.Menkens-van der Spiegel - Bang Rietje - 1e druk 50 ct.
J.C.Wirtz - De presentruiter - 1e druk 50 ct.

Deel 5
W.G. van de Hulst - Er op of er onder - 4e druk 55 ct.
W.G. van de Hulst - Ouwe Bram - 9e druk 55 ct.
A.C. van der Mast - Greets Oranjeboompje - 1e druk 55 ct.
M.A.M. Renes-Boldingh - Van een schooljongen in Batakland - 1e druk 55 ct.

Deel 6
W.G. van de Hulst - Zoo'n vreemde jongen - 5e druk 60 ct.
D.Menkens-van der Spiegel - De N.V. - 1e druk 60 ct.
Ida Keller - Het rijkste loon - 1e druk 65 ct.
PHé Wijnbeek - Van een dapper meiske - 1e druk 65 ct.

Deel 7
P.J. Risseeuw - De kerstvacantie van Jo en Jan - 2e druk 65 ct.
De Menkens-van der Spiegel - Joost - 1e druk 70 ct.
H.te Merwe - Henks moeilijke jaar - 1e druk 70 ct.

Uittreksels uit: W.G. van de Hulst - Peerke en z'n kameraden 5e druk 75 ct.
A.C. van der Mast - Ella en Erna - 2e druk 80 ct.
A.C. ter Gouw - Indische Joop - 1e druk 85 ct.
Regina van der Hauw-Veltman - Het Joodje - 1e druk 90 cent

 
1934 - 47ste serie - 7 delen                       
* 1934 - 1e deel                                                                                                     * 1934 - 2e deel* 1934 - 3e deel
+ 1934 - 4e deel
1934 - 5e deel
* 1934 - 6e deel


* 1934 - 7e deelAlle zeven delen 1934


Deel 1

Aletta Hoog - Pop vertelt - 3e druk ƒ0,08
Johanna - Onder den blooten hemel - 6e druk ƒ0,10
W.G. van de Hulst - Het gat in de heg - 5e druk ƒ0,12
Carla - Hoe God zorgde - 1e druk ƒ0,16
Jeanne Marie - Zoo'n kleine broer - 1e druk ƒ0,20
H.Hoogeveen - 't Was maar een woonwagenjongen - 1e druk ƒ0,25

Deel 2

Quirina - Perzik's gebed - 3e druk ƒ0,08
J.L.F. de Liefde - De laatste keer - 3e druk ƒ0,10
Greeth Gilhuis-Smitskamp - Het karretje van Dirk Olie- 1e druk ƒ0,12
Netty Faber-Meynen - Dikkie's brief - 1e druk ƒ0,16
D.Topstra - Lange Jochem en zijn vriend - 1e druk ƒ0,20
PHé Wijnbeek - Droomeliesje - 1e druk ƒ0,25

Deel 3
K.Albers - Jan van den molen - 2e druk ƒ0,30
Francina - Een moeilijk jaar - 1e druk ƒ0,30
A.de Graaff - Wüppermann - Een levende brief - 1e druk ƒ0,30
Hesba Stretton - Jessica's eerste gebed - 21e druk (uittr.) ƒ0,30
Johanna Breevoort - Nooit een andere vriendin - 3e druk ƒ0,35
D.Menkes = van der Spiegel - Daan de Dappere - 2e druk ƒ0,35
M.A.M Renes-Boldingh - De olifantennacht - 1e druk ƒ0,35


Deel 4

P.J. Risseeuw - Jongens van stavast - 1e druk ƒ0,35
Catharina Bronsveld - Toen de ster verscheen - 2e druk ƒ0,40
J.H. Huisman-Schippers - De vijfde - 1e druk ƒ0,40
W.G. van de Hulst - Om twee schitteroogjes (aankondiging) - 5e druk ƒ0,40
Jo Klamijn-Spierenburg - Het kerstlichtje in ons hart - 1e druk ƒ0,40
Nel van der Vlis - Greetje - 1e druk ƒ0,40

Deel 5
Jac. Hazevoet - Broer Bertie - 1e druk ƒ0,50
W.G. van de Hulst Rozemarijntje (uittreksel) - 2e druk ƒ0,50
W.G. van de Hulst - Rozemarijntje naar school - 1e druk ƒ0,50
A.C. van der Mast - Van vijf rijksdaalders en een gulden - 2e druk ƒ0,50
Jeanne Marie - Dat was het echte - 1e druk ƒ0,55

Deel 6
G.Kraan - van den Berg - De afhouwer van de Vl.119 - 1e druk ƒ0,55
Annie M.Ringnalda - In den grijzen toren - 1e druk ƒ0,55
Joh. van den Baaren - Het geheim van het netelhuisje - 1e druk ƒ0,60
Ida keller - Ina's roeping - 1e druk ƒ0,60

Deel 7
G.P. Klijn - Kerstfeest met 'de rijdende gemeente' - 1e druk ƒ0,65
D.K. Wielinga - De verbannen prins - 1e druk ƒ0,65
Heleen - Eva's bergtocht - 2e druk (uittr) ƒ0,70
D.Menkens - van der Spiegel - Roel's reusachtige reis - 1e druk ƒ0,70
A.C. van der Mast - Gusta Norman - 4e druk (uittr.) ƒ0,75
Jan van Batenburg - Met moedige mannen mee (uittr.) - 1e druk ƒ0,90

In de najaars-catalogus 1935 van G.F.Callenbach, Nijkerk
is het einde van het WINTERBLOEMEN-tijdperk weergegeven.